Programmer et spill

I dag skal dere programmere et spill med Scratch!

Følg stegene under og programmer et kult spill med Scratch.
Spillet dere skal lage er en hai som fanger småfisk.
Her kan du åpne programmet du trenger for å lage spillet – Trykk her »»

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse. La gjerne elevene jobbe i par eller grupper slik at de kan samarbeide om oppgaven.

Elevene trenger:


Forberedelser:

  • Print ut heftet med «Programmer et spill i Scratch» Trykk her »
  • Del klassen i par/grupper.
    Det kan være en fordel å jobbe sammen i par/grupper. Elevene kan da bruke en PC/nettbrett til å se veiledning og programmere på den andre enheten. Elevene vil også samarbeide og finne løsninger sammen.

Gjennomføring:

  1. Vis elevene hvor de skal trykke for å starte Scratch.
  2. Vis elevene hvordan de trykker seg gjennom stegene og del ut hefte med «Programmer et spill i Scratch» om nødvendig for de som ønsker det.
  3. Vis frem de forskjellige julefortellingene for hele klassen.