Verktøysone

En verktøysone i sløyden bør være nøye organisert og utstyrt for å støtte elevenes læring og sikkerhet, i tillegg skal den fungere som inspirasjon og oppmuntre til bruk. Følgende ting kan være viktig å passe på:

  • Elevene må ha riktig opplæring i riktig bruk av hvert verktøy før de får lov til å bruke det selvstendig.
  • En oversiktlig oppbevaring med tydelig merking med navn og bilde/tegning av det tilhørende verktøyet.
  • Etter bruk sørg for at verktøyet settes tilbake på riktig plass, og at de er rene og klare til neste time.
  • Utfør jevnlig inspeksjon og vedlikehold av verktøyene for å sikre at de er i god stand og trygge å bruke.
  • Organiser spiker, skruer og lim i separate beholdere eller skuffer. For eksempel kan spiker og skruer sorteres etter størrelse og type, mens lim kan være i egne beholdere eller hyller etter type lim.
  • Låsbare skap sikrer at visse materialer ikke er tilgjengelige uten tilsyn eller veiledning fra læreren.

Grupper lignende verktøy sammen og plasser dem i nærheten av arbeidsområdene der de skal brukes for å lette arbeidsflyten.