Arbeidsstasjoner

En fleksibel innredning til ulike typer arbeid gjør det enklere å kunne tilpasse metoden til behovet. Da kan elevene jobbe både individuelt og samarbeide ved arbeid. Derfor kan det være lurt å legge til rette for arbeidsstasjoner til både samarbeid, tegning og mer teoretisk arbeid i sløydsalen.  

Å ha dedikerte arbeidsstasjoner i form av sløydbenker gir struktur og orden i sløydsalen. Dette gjør det enklere for lærere å veilede og overvåke elevenes fremgang, samtidig som det gir elever en klar og definert plass å jobbe på.

Ved sløydbenken kan elevene kan jobbe individuelt eller samarbeide om montering og sammenføying av prosjekter. Sløydbenken fungerer som et sentralt sted der elevene kan utvikle sløydfaglige ferdigheter. Den gir et fast sted for å lære teknikker, eksperimentere med materialer og utforske kreativitet gjennom praktisk arbeid.

Sløydbenken gir en solid arbeidsflate for elever til å utføre sløydarbeid. Det gir et stabilt underlag for bruk av ulike verktøy og materialer, noe som er avgjørende for presisjon og sikkerhet.

Ved å velge arbeidsbord med hev/senk-funksjon, så kan møblene lettere tilpasses elevenes ulike behov. 

Krakker som lett kan flyttes og stables bort gir sløydsalen et større potensiale når det gjelder bruk.