Naturopplevelsesområde

Faget skal gi naturopplevelser som igjen inspirerer elevene til å ta vare på våre naturressurser, inkludert biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Ta med elevene ut i naturen og skap engasjement gjennom feltstudier.
 Integrer elementer fra naturen ved bruk av terrarium for å gi elevene direkte kontakt med- og observasjon av naturlige fenomener og økosystemer. Sett gjerne opp et lite hjørne med plass til dyr som insekter eller smådyr.

Naturopplevelsesområde kan også inkludere et område for å dyrke planter. Bruk gjerne også dette i kombinasjon med mat og helse for å gi elevene forståelse for hvordan menneskelig atferd påvirker jordens liv.

Dette er et rom der elevene ofte blir veldig engasjerte med mye kommunikasjon og samarbeid. Vi anbefaler derfor bord i ståhøyde og fleksible krakker som også fremmer en ergonomisk sittestilling.

Dette området kan benyttes til det tverrfaglige tema bærekraftig utvikling ved å studere nærområdets økosystemer og analysere menneskelig påvirkning.