Påstander

Søk
Close this search box.

Mål:

I denne refleksjonsøvelsen har vi som mål å utfordre elevenes holdninger. Vi ønsker å oppnå økt dialog ved å oppfordre til fysisk bevegelse i rommet, innta ulike standpunkter og forklare begrunnelsen bak dem. På denne måten kan vi stimulere til en dypere og mer engasjerende diskusjon.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 2. – 10. trinn.

Du trenger:

 • Lapper med enig, uenig og nøytral (usikker)
 • Laste ned enig/uenig/nøytral mal HER »

Gjennomføring:

Heng opp to lapper i hver ende av veggen, hvor den ene lappen markeres med «Enig» og den andre med «Uenig». I midten av disse to lappene henges det opp en lapp som enten indikerer «Usikker/Nøytral» eller du kan be de som ikke er enig eller uenig om å stille seg i midten.

Start øvelsen ved å informere deltakerne om at de fysisk skal bevege seg i rommet. De skal ta standpunkt til påstander du presenterer, ved å plassere seg under lappen som indikerer «Enig» hvis de er enige i påstanden, og under lappen «Uenig» hvis de er uenige. Det finnes ingen riktige svar, og de kan endre standpunkt underveis.

Presenter den første påstanden, som kun er ment for å sjekke at alle har plassert seg riktig. Hvis de har gjort det, fortsetter du med neste påstand. Etter hver påstand gir du deltakerne muligheten til å forklare hvorfor de har plassert seg der de har. Hvis gruppen deler seg, la elevene diskutere seg imellom.

Hvis alle plasserer seg under samme lapp, kan man velge å starte diskusjonen ved å late som man er uenig med dem, eller man kan raskt gå videre til neste påstand etter at de har forklart hvorfor de står der de står.

Noen ganger vil deltakerne flytte seg hvis de har misforstått formuleringen av påstanden, eller hvis de har hørt andre si noe som overbeviser dem til å endre standpunkt. Hvis noen flytter seg, kan du spørre dem hvorfor de gjør det.

Hvordan deltakerne tolker innholdet i påstanden er opp til hver enkelt elev. De begrunner svaret sitt ut fra deres egne tolkninger og premisser.

Påstander:

 • Blått er den fineste fargen i verden
 • Alle gutter kommer i slåsskamper
 • Alle jenter baksnakker
 • Folk kan få kalle meg hva de vil
 • Det er greit å latterliggjøre andre
 • Det er viktig for meg å ikke skille meg ut
 • Å bruke skjellsord er greit så lenge de ikke blir lei seg
 • Å bruke skjellsord er det samme som å mobbe
 • De andre elevene kan få kalle meg absolutt alt de vil
 • Jeg anser meg selv for å være tolerant!

Dette er kun forslag til spørsmål. Finn gjerne på egne påstander, men pass på å ikke bruke fornektelser da dette forvirrer elevene.

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Last ned mal