Mattemassasje

Søk
Close this search box.

Mål:

  • Utforske addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,  og divisjon, og  bruke dette til å formulere og løse problemer fra lek og egen hverdag
  • Oppgavene tilpasses til elevens alder. 

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn.

Du trenger:

  • Nuppeball

Gjennomføring:

  1. Del elevene inn i to og to.
  2. En elev skal ved hjelp av nuppeballen masere inn ulike tall på ryggen til en annen elev. Bruk gjerne ulike regnestykker for å skape forskjellige mattetall
  3. La den andre eleven gjette hvilket tall som tegnes.
  4. Bytt roller underveis.

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Nuppeball