Julepuslespill

I dag skal dere pusle et julepuslespill

  • Løse puslespillet under på kortest mulig tid.
  • Jobb gjerne sammen med en venn.
  • Trykk på dette ikonet øverst i høyre hjørne for «Full skjerm»

Antall elever:

  • Gjennomføres med hel klasse.


Elevene trenger:

  • PC/nettbrett


Forberedelser:

  • Del elevene i to og to, eller la de jobbe alene
  • Sett gjerne opp som en turnering om man ønsker, der man løser puslespillet på kortest mulig tid.


Gjennomføring:

  • La elevene jobbe alene eller i par for å løse puslespillet.