Jingle Bells

I dag skal dere danse Santa Clones - Jingle Bells

Herme etter dansen Santa Clones – Jingle Bells på filmen under.

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse.

Forberedelser:

  • La elevene rydde plass i klasserommet så det er klart til dansing.


Gjennomføring:

  • Elevene finner seg en ledig plass i klasserommet og danser Santa Clones – Jingle bells