Hva er en god venn?

Søk
Close this search box.

Mål:

Undervisningsopplegg for 3. – 7. trinn som bevisstgjør elevene på hva en god venn er og når man trenger det.

Mål:

  • Hva er en god venn MAL – Lastes ned HER »
  • Gule post-it lapper

Gjennomføring:

  1. Klassesamtale om situasjoner der man spesielt trenger en god venn. Snakk også sammen om hva man ønsker vennen hadde gjort i disse situasjonene.  
  2. Heng opp de to store figurene bakerst i klasserommet: Egenskaper til en god venn og Hva kan du gjøre for å være en god venn 
  3. Hver elev skriver ned egenskaper til en god venn på de gule post-it lappene. En egenskap på hver lapp. Disse lappene skal klistres på den gule figuren. 
  4. Hver elev skriver ned hvordan de selv kan være en god venn på de grønne post-it lappene. Disse lappene skal klistres på den grønne figuren.  
  5. Læreren leser opp noen av lappene. Sammen snakker klassen om det som står på lappene 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Mal: Hva er en god venn

Post-it lapper