Hente julesetninger på engelsk.

I dag skal dere lage julesetninger på engelsk.

Gruppa vil få en del av setningen utdelt av læreren.
Gruppa må finne den andre delen av setningen som passer.

Setningene dere skal få til å passe sammen er spredt rundt på et område som læreren viser dere.

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse. Elevene jobber i grupper.

Elevene trenger:

  • Ingenting


Forberedelser:

  • Skriv ut setninger og klipp de opp.
    Last ned setningene her »

  • Legg setninger med overskrift «Setninger som legges ut» spredt rundt i klasserom, gang, amfi o.l. og marker gjerne stedet med f.eks. en kjegle o.l.

  • Forklar elevene hvordan opplegget fungerer og vis området hvor setningene ligger. Setningene bør være markert tydelig.

  • Opplegget kan også gjennomføres uten å markere setningene, men heller lage et «skattekart» over hvor de kan finne dem.

Gjennomføring:

  • Hver gruppe starter med å få en setning av lærer, løper til en av de ulike setningene som ligger spredt rundt. Mener gruppen at setningen paser, tar de den med seg tilbake til lærer. Blir setningen godkjent, får de en ny setning å jobbe med. Er setningen feil, må de legge den tilbake der de hentet den og lete etter den riktige.