Grej of the day

Grej of the day (GOTD) er et opplegg med minileksjoner som skal engasjere og fascinere om all verdens ulike emner! Læringsmetoden er utviklet av den svenske læreren, Micke Hermansson, og er nå i bruk i over 25 forskjellige land! I Norge er GOTD på vei inn i stadig flere klasserom. Målet med metoden er å gjøre kunnskap gøy og kult!

Grej of the day består av tre deler:

  1. Hint:
    Dagen før leksjonen får elevene et hint om hva dagens «grej» er. For eksempel: «He had a wonderful dream» hvis temaet er Martin Luther King. De ulike ledetrådende gjør at elevene ofte går og grubler på hva tema kan være.
  2. Kort presentasjon
    Leksjonen starter så med en samtale om ledetrådene og hva slags ideer elevene har om tema. Videre avsløring av tema, og en minileksjon på ca. 10 minutter.
  3. Undring og gjenfortelling
    Presentasjonen kan bli fulgt opp med oppgaver, og elevene får videre i oppgave å snakke om denne «grejen» til en annen person, f.eks. med familien hjemme.


Forslag til Grej of the day

Her har vi samlet noen forslag til temaer du kan gjøre til en del av Grej of the day med din klasse:

Grej of the day-opplegg:

Utstyr til GOTD:

Kart med tilbehør