Visste du at...

Kvinnelige studenter er underrepresentert i realfag. Andelen jenter som velger teknologifag som valgfag i ungdomsskolen er under 20%. Fremtidens jobber innenfor realfag verdsetter problemløsningsevner, kreativitet og et blikk for detaljer – det er ingen grunn til at jenter skal ha dårligere forutsetninger for å lykkes med dette.

“We found that if you give them access to same opportunities, then girls and boys have the same response — equal interest and confidence.”
(UW News: Allison Master )

Det viser seg at...

6-år gamle jenter som blir eksponert for teknologi og programmering blir mer positive til egne evner og ferdigheter – i følge et studie gjennomført Institute for Learning & Brain Sciences (I-LABS) ved Universitetet i Washington 

Vi vet også hvor viktig det er for jentene å ha et miljø der de føler de hører hjemme. Hvis jentene ikke føler at de hører hjemme, så påvirker det hvordan de tror de vil lykkes. 

Å få programmering, STEAM-fag og makerspace/praktisk
undervisning inn i læreplanen var et skritt i riktig retning.

MEN det må en større endring til, og den må starte i skolen. Da er det viktig at fordommene mot programmering og STEAM-fag tas tak i. Alle typer lærere vi finner i barneskolen må bidra for å sørge for at den neste generasjonen ikke er like «typete» representert innenfor IT. Det kan ikke være én lærer, som er spesielt engasjert innenfor programmering, som skal undervise alle elevene. Dette vil ikke endre noen fordommer, elevene mister den tverrfaglige sammenhengen og mange elever vil ikke bli engasjert.