Søk
Close this search box.

Fruit salad

Søk
Close this search box.

“Caller game” som får i gang pulsen og oppmuntrer elevene selv til å bli mer muntlig aktive i engelsktimen. God til repetisjon/mengdetrening med nye ord. 

Antall elever:

Hel klasse, 3 – 7. trinn

Gjennomføring:

Elevene sitter i sirkel på egen stol. Læreren gir elevene ulike navn. For eksempel navn på frukt: apple, peach, banana, orange. Læreren tar bort en stol, slik at en elev må stå. Denne eleven sier navnet til en av fruktene, og da må alle elevene som er denne frukten bytte stol for å finne en ny stol å sitte på.  

Samtidig må personen som står i midten finne seg en stol å sitte på.  

Personen som nå blir stående i midten er ny «caller».  

Når «caller” roper “fruit bowl”, så må alle elevene bytte plass.

Variasjon:

Engelsk gloser. Alle elevene «er» hver sin glose, og «caller» roper navnet på glosene.  

Kompetansemål - LK20: