Fang flagget

Søk
Close this search box.

Mål:

En morsom lek for strategitenkning som utfordrer utholdenhet og reaksjonsevne. 

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse

Du trenger:

  • x

Gjennomføring:

To linjer tegnes opp på hver side av banen. Klassen deles inn i to lag, som må stå på linje på hver sin linje. En leder stiller seg i midten, mellom linjene, og holder et tøystykke.  

På signal fra lederen springer den første i rekka fra hvert lag inn mot midten og prøver å ta tøystykket. Den som klarer å ta tøystykket først skal prøve å løpe tilbake til rekka. Den andre skal da prøve å ta eleven som fikk tak i tøystykket før hen når tilbake til rekka.  

Hvis eleven med tøystykket når tilbake til rekka, så vinner hen. Hvis den andre eleven klarer å avbryte eleven med tøystykket, så vinner hen. Taperen må stille seg på motstanderlagets rekke. Leken er slutt når alle elevene står på en rekke.  

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Markeringskjegler

Erteposer