Christmas word search

I dag skal dere finne juleord

I dag skal dere finne engelske juleord. Se på alle bokstavene under og se om du kan se noen med en gang?

Dere vil få utdelt hvert deres ark med «Christmas word search»

Christmas word search

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse. La gjerne elevene jobbe i par slik at de kan samarbeide om oppgaven.

Elevene trenger:


Forberedelser:


Gjennomføring: