Micro:bit Mot klokken

« Til ressursbanken – Micro:bit Mot klokken

Mål:

Eleven skal lære å lage en timer, slik at du kan utfordre vennene dine!

Prøv timeren du skal lage

For å sette timeren til 0, trykk A+B på micro:biten til venstre. Trykk A for å starte tidtakeren og B for å stoppe den.

For dette prosjektet brukes MakeCode (PXT) mikrobit-editor »

Du finner en ferdig kode av dette opplegget på: makecode.microbit.org/#pub:55342-38825-28229-57221

Du kan også laste ned ferdig hex-file ved å klikke på «Last ned» i MakeCode, eller trykke på filen under her:

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn.

Du trenger:

 • micro:bit
 • Nettbrett/ datamaskin
 • MakeCode »
 • Batteripakke (for bruk med nettbrett/ eller uten fysisk tilkobling mot datamaskin.

Gjennomføring:

1. Sett opp timeren

La oss sette timeren til 0 når knappene A og B trykkes samtidig.

 • Gå til https://makecode.microbit.org/ for å starte et nytt prosjekt i MakeCode (PXT)-editoren. Gi prosjektet navnet «Timer».

 • Slett blokkene «ved start» og «gjenta for alltid».
 • Legg til en ny Inndata (lilla) som som heter «når knapp …. trykkes»  og velg A+B.
 • Klikk på «Variabler» og deretter «Lag en variabel», og gi ny variabel navnet «tid».
 • Når knappene A og B trykkes samtidig, vil du at tiden skal settes til 0.
  For å gjøre dette, dra en sett-blokk inn i «når knapp A+B trykkes».
 • Du bør også vise tid. For å gjøre det, dra inn en «vis tall blokk» og dra tids-variabelen inn i den.
 • For å teste koden din. Trykk på A+B-knappen for å sette timeren til 0.

2. Starte og stoppe tidtakeren

Bruke knapp A for å starte timeren, og knapp B for å stoppe den.

 • Timeren skal starte når knappen A trykkes.
  Legg til en ny «når knapp A trykkes» i skriptet.
 • Timeren skal telle opp så lenge knapp B ikke er trykket. For å gjøre dette, dra først en «gjenta hvis sann « blokk inn i den nye «når knapp A trykkes».
 • Dra en «ikke-blokk», fra Logikk til hvis-blokken.
 • Du kan dra en «knapp B trykkes» blokk etter ikke-blokken.

  All kode i denne hvis-løkken vil bli kjørt gjentatte ganger, så lenge knapp B ikke er trykket.
 • Så vil vi legge til 1 til tidsvariabelen hvert sekund (1 sekund = 1000 ms). Legg til en pauseblokk for å få timeren til å vente i 1 sekund.

 • For å øke tidsvariabelen, legg til
  «endre tid med …» kloss .

 • Til slutt må vi vise den oppdaterte tidsvariabelen, så koden skal se slik ut.

Klikk «Start simulator» i MakeCode for å teste koden.

 • Trykk på knappene A og B samtidig for å stille inn timeren til 0
 • Trykk på knapp A for å starte timeren
 • Trykk (og hold) knappen B for å stoppe tidtakeren

Utfordre vennene dine!

Bruk timeren til å utfordre vennene dine. Du kan for eksempel se hvor lang tid det tar å si alfabetet baklengs, eller nevne 10 hovedsteder.

Kompetansemål - LK20:

Utsyr du trenger:

micro:bit V2 - Starter Kit