Likninger – Tre på rad

« Til ressursbanken – Likninger – Tre på rad

Mål:

Elevene skal løse likninger/likningssett og notere løsningene i den tomme tabellen. Så fort dette er gjort, er de klare til å delta i tre på rad!

Antall elever:

Passer for hel klasse, fra 7. trinn og oppover (kommer an på oppgavene som skal løses.

Du trenger:

Oppgavesett med likninger elevene skal løse (9 stk), ark med rutenett elevene skal skrive svar og spille tre på rad med.

Forberedelse:

 • Ulike oppgavesett med ulik vanskelighetsgrad med likninger.
 • Lapper med riktig svar som skal trekkes når spillet tre på rad er i gang.

Gjennomføring:

 • Del ut svarark/spillbrett til hver elev (kan også gjøres i par).
 • Presenter oppgavene som skal løses. Start gjerne med forslaget i bildet over.
 • Alle likningen skal løses og løsningene noteres ned på svararket/spillbrettet.
 • Ved vanskeligere oppgaver bør elevene sette prøve på svaret.
 • Det er kun x-verdien som skal skrives på svararket/spillbrettet.
 • Noter kun et svar i hver rute.
 • Når elevene har løst alle oppgavene og skrevet x-verdiene i tilfeldige ruter på svararket/spillbrettet, kan spillet starte.
 •  Lærer trekker et tilfeldig svar tall fra løsningene og elevene markerer ruten på svararket/spillbrettet sitt med en sirkel/farge/kryss o.l.
 • Den eller de elevene som først får tre på rad (vannrett, loddrett eller diagonalt, har vunnet).
 
Tips!
Tre på rad kan også brukes på andre områder i matematikken eller andre fag.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tre på rad ark