Programmering i naturen med rugged robot

« Til ressursbanken – Programmering i naturen med rugged robot

Aktivitet:

Kompetansemål - LK20:

Nedlastbart materiale

Utstyr du trenger:

Rugged Robot