Tallprogrammering utendørs

« Til ressursbanken – Tallprogrammering utendørs

Mål:

Bruke begreper som f.eks: mengde, høyre, venstre, bakover, fremover, addisjon, subtraksjon og multiplikasjon.
Jobbe med grunnleggende programmering (analogt)

Antall elever:

Full klasse/grupper

Du trenger:

Store tall til utebruk, Rugged robot og en stor terning

Forberedelse:

Legg ut de store tallen spredt på en stor åpen plass (gymsal, fellesareal, ute o.l.) 

Gjennomføring:

De store tallene brukes sammen med Rugged Robot og en terning. Slå terningen og programmer roboten til å finne riktig tall.

For økt vanskelighetsgrad kan tallene legges med god avstand slik at roboten må både svinge eller kjøre rundt i ring. Passer perfekt til uteskole.

Variant:

Velg ut en et tall mellom 1 – 6 (evt 1-10 ved bruka av 1-10-terning).
Slå terningen og multipliser, adder eller subtraher med tallet man jobber med. (krever flere store tall ved multiplikasjon og addisjon).

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Pakke med alle produktene

Tipsnummer: 9395

Stor myk terning

Artikkelnummer: 75330

Rugged robot

Artikkelnummer: 112894

Store tall til utebruk

Artikkelnummer: 52114