Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

« Til ressursbanken – Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

Mål:

Elevene skal kunne telle til 10, og kunne bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser.

Antall elever:

Fra 1 elev – full klasse.

Du trenger:

Alle de store utendørstallene og en linje tegnet opp med kritt eller malt på bakken.

Forberedelse:

Eventuelt tegn en linje på bakken med plass til tallene 0 – 10, eller 1 – 10 om du vil vente med innføring av ”0”, ta i tilfelle vekk en av ”0-ene”. Plukk ut en ”1” og en ”0”, og legg resten av sifrene i en haug. (Legg gjerne noen av dem opp-ned og speilvendt slik at elevene må øve seg på å orientere sifferet riktig vei.)

Gjennomføring:

Elevene står slik at alle ser tallinja. Læreren holder opp sifrene ”1” og ”0” ved siden av hverandre og spør om noen vet hvilket tall det er. Legg ”10” sist på tallinja og forklar elevene at de skal hjelpe til med å lage en tallinje og at vi skal øve på å telle til 10. Be en elev om å hente det øverste tallet i haugen, legge det på bakken foran de andre og si hvilket tall det er om han/hun kan. Hvis ikke involveres de andre elevene. Spør om noen kan finne plassen til tallet på tallinja og legge det der. Fortsett slik til alle plassene på tallinja er fylt med tallene i riktig rekkefølge. Da er det gøy og hoppe eller hinke tallinja mens man sier tallene høyt. Og tilbake igjen når alle har kommet over. Man kan for eksempel hinke, hoppe eller gå mens man hvisker, synger eller roper tallene.

Variasjon og videreføring:

  • Jobb med partallene når tallinja er lagt. Snakk om alt vi har to av, for eksempel øre, øyne, bein, hender, albuer, knær m.m. En elev har to øyne, ett par, og stiller seg på tallet ”2”. Hvis det kommer en elev til, hvor mange øyne har de til sammen? Osv. Slik kan elevene bevisstgjøres partall, rekketelle med to av gangen, og gis en forforståelse av multiplikasjon og divisjon med to.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tallmatte 0-30

Artikkelnummer: 53589

Tallplater 10-tall

Artikkelnummer: 71027

Utstyr du trenger:

Tallplater 1-10

Artikkelnummer: 71025

Tallplater 1-20

Artikkelnummer: 71028