Blindematte

Søk
Close this search box.

Mål:

  • Utforske addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,  og divisjon, og  bruke dette til å formulere og løse problemer fra lek og egen hverdag
  • Oppgavene tilpasses til elevens alder. 

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn.

Du trenger:

  • Kjegler med tall
  • Øyebind
  • Skrivesaker

Gjennomføring:

  1. Del elevene inn i grupper på tre.
  2. Elev nummer en tar på deg et øyebind, elev nummer to skal lede elev nummer en til rett kjegle og elev nummer tre skal foreslå matteoppgaver
  3. Plasser nummerkjeglene rundt omkring i klasserommet.
  4. Elev nummer tre skriver ned en matteoppgave som skal ha svaret 1 – 9. Elev nummer to regner ut oppgaven, og leder så den med bind for øynene til rett nummerkjegle

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Kjegler med tall