Haien kommer

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, ubegrenset antall deltagere. Du trenger: x Gjennomføring: Her kan man være nærmest ubegrenset i antall. Deltakerne deles inn i for eksempelfire grupper og det velges en leder. Gruppene får hvert sitt fiskenavn (eksempelvistorsk, gjedde, laks eller blekksprut). Gruppene stiller seg på hvert sitt avmerkedeområde, merk gjerne med kritt eller […]

Rødt lys

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, minst 3 barn. Du trenger: x Gjennomføring: Minst tre elever må være med i denne leken. En stiller seg mot en vegg, mens de øvrige elevene stiller seg på linje et stykke unna (utendørs kan de gjerne stå både tjue og 30 meter unna). Den som står mot veggen […]

Boksen går

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, ubegrenset antall deltagere. Utstyr: En tom hermetikkboks eller liknende. Du trenger: x Gjennomføring: Tegn eller rip et kryss i bakken et par meter ut fra tellestedet. Hvelv en tom boks over krysset. Når telleren har telt ferdig (barna enes om hvor lenge), og de andre har gjemt seg, skal […]

Hauk og due

Antall elever: Gjennomføres i hel klasse, minst seks elever Du trenger: x Gjennomføring: En velges til hauk og en til duemor.De andre er dueunger og stiller seg ved en vegg eller ved en opptrukket linje påbakken. Fra utgangspunktet skal de løpe til motstående vegg eller en linje 15–20meter. Der står duemor. Leken starter når duemor […]