Kunstner-Robot

Mål: Bli kjent med hvordan motor og batteripoler fungerer og kombiner dette med kreativitet og konstruksjon. Elevene blir kjent med årsak/virkning og skaper et interaktivitet og visuelt uttrykk. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn Du trenger: Pappkrus, batteriholder, tusjer, minikabler, motor og klistremerker med øyne. Gjennomføring: Lim øyne på to […]

Bubble:bit

Mål: Utvikle grunnleggende ferdigheter innen programmering og problemløsning gjennom praktisk erfaring med å bygge og programmere Bubble:bit. Antall elever: Passer for hel klasse fra 5. – 10. trinn. Elevene deles i par. Du trenger: Bubble:bit-sett (to elever pr sett) En micro:bit til hver elev PC eller nettbrett til å kode USB-kabel eller batteripakke til micro:bit […]

Julekalender med Blue-Bot

Last ned og skriv ut julekalenderen med 24 aktiviteter og la roboten finne den morsomme aktiviteten bak dagens luke. Klikk på bildene & last ned » Last ned aktiviteter Last ned kart

Introduksjon til Tinkercad Codeblocks

Tinkercad Codeblocks er en morsom måte å lære grunnleggende programmering på. Dra og kombiner kodeblokker, trykk «Kjør/Play,» og se Tinkercad lage 3D-design basert på koden din. Dette verktøyet bruker enkle blokker for å endre 3D-former og lar deg eksperimentere med kode, variabler og parametere. Du får visuell tilbakemelding på hvordan små endringer i koden påvirker […]

Ballongsmell mot urett

Mål: Elevene skal lære seg å se og anerkjenne sammenhengen mellom det som barn kan utsettes for av negativ karakter opp mot de rettigheter barn faktisk har i Norge og verden. Dette er også en fin måte å sette fokus på FNs barnekonvensjon og å se sitt eget liv i perspektiv. Antall elever: Minst så […]

Geometriske figurer i naturen

Mål: Utforske egenskaper ved ulike geometriske figurer ved å bruke naturen. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Papir og blyant Gjennomføring: Del 1: Snakk om ulike geometriske figurer i klasserommet og form figurene med konkreter.  Del 2:  Let etter geometriske figurer i skolegården eller naturen. F.eks:  Parallelle linjer med trærne som står ved siden […]

Meterjakt

Mål: Utforske ulike lengder og måleenheter. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Målebånd Papir og blyant Gjennomføring: Hver gruppe/par får et målebånd og ulike oppgaver knyttet til lengde. F.eks.:   Finn noe som er 100 cm Finn noe som er 1 m Finn noe mindre enn 10 cm Finn noe større enn 50 cm […]

Eggslipp

Mål: Morsom og kreativ samarbeidsoppgave  Utstyr: Ukokt egg  Papir  Teip  Penn   Papp  Gjennomføring: Del elevene i grupper med 3 – 5 elever på hver gruppe. Elevene skal bygge en beskyttelse rundt egget med de utdelte materialene. Etter 20 minutter skal elevene gjennomføre eggslippet. Begynn i en lav høyde, så øker man høyden gradvis hvis egget […]

Måling – Utforskning av volum

Mål: Introdusere og utforske begrepene volum på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av volum og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Begerglass Gjennomføring: Start timen med å introdusere begrepet volum og hvordan vi måler volum. Diskuter også […]

Måling – Utforskning av vekt i naturen

Mål: Introdusere og utforske begrepene rundt vekt, tyngde og ulike måleenheter på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: balansevekt eller vekt Gjennomføring: Gjennomgå begrepet vekt og hvordan vi måler […]