Ballongsmell mot urett

Mål: Elevene skal lære seg å se og anerkjenne sammenhengen mellom det som barn kan utsettes for av negativ karakter opp mot de rettigheter barn faktisk har i Norge og verden. Dette er også en fin måte å sette fokus på FNs barnekonvensjon og å se sitt eget liv i perspektiv.   Antall elever: Minst […]

Geometriske figurer i naturen

Mål: Utforske egenskaper ved ulike geometriske figurer ved å bruke naturen. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Papir og blyant Gjennomføring: Del 1: Snakk om ulike geometriske figurer i klasserommet og form figurene med konkreter.  Del 2:  Let etter geometriske figurer i skolegården eller naturen. F.eks:  Parallelle linjer med trærne som står ved siden […]

Meterjakt

Mål: Utforske ulike lengder og måleenheter. Antall elever: Gjennomføres med hel klasse. Du trenger: Målebånd Papir og blyant Gjennomføring: Hver gruppe/par får et målebånd og ulike oppgaver knyttet til lengde. F.eks.:   Finn noe som er 100 cm Finn noe som er 1 m Finn noe mindre enn 10 cm Finn noe større enn 50 cm […]

Eggslipp

Mål: Morsom og kreativ samarbeidsoppgave  Utstyr: Ukokt egg  Papir  Teip  Penn   Papp  Gjennomføring: Del elevene i grupper med 3 – 5 elever på hver gruppe. Elevene skal bygge en beskyttelse rundt egget med de utdelte materialene. Etter 20 minutter skal elevene gjennomføre eggslippet. Begynn i en lav høyde, så øker man høyden gradvis hvis egget […]

Måling – Utforskning av volum

Mål: Introdusere og utforske begrepene volum på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av volum og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Begerglass Gjennomføring: Start timen med å introdusere begrepet volum og hvordan vi måler volum. Diskuter også […]

Måling – Utforskning av vekt

Mål: Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Balansevekt Gjennomføring: Gjennomgå begrepet vekt og hvordan vi måler vekt. Diskuter også forskjellen mellom vekt og […]

Måling – Utforskning av lengde

Mål: Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper. Du trenger: Målebånd eller linjal Gjennomføring: Start timen med en samtale om lengde. Spør elevene hva de tror […]

Engelske verb

Mål: Utvide ordforrådet i engelsk. Språklæring/ språklig kreativitet. Rettskriving. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn. Du trenger: Kritt Gjennomføring: Tegn en bane på bakken og skriv ned på engelsk hva som skal gjøres på hver stasjon. Tegn f.eks. en firkant og skriv «touch your toes». Her skal elevene ta på […]

Alphabet snake

Mål: Bli kjent med det engelske alfabetet Samarbeidsferdigheter Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 5. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. Gjennomføring: La gruppen sammen legge hele alfabetet i riktig rekkefølge. Øv deretter på å si bokstavenes navn og lyd på engelsk Finn ord som begynner med de ulike bokstavene Finn ord […]

Programmert aktivitet

Mål: Introduksjon til programmering. Undervisningsopplegget har mange muligheter når det gjelder tilpasning.    Antall elever: Hel klasse, 1 – 7. trinn Du trenger: Lamineringslommer Farget papir Skriv ut ferdige maler HER » Gjennomføring: Tegn en rett pil, en venstrepil, en høyrepil og en U-sving og klipp ut som maler. Bruk malene og lag så mange svarte […]